Gegen Gewalt an Frauen

1. Deutsch
2. Serbisch
3. Polnisch
4. Farsi
5. Rumänisch

1.Wir wehren uns gemeinsam – gegen Gewalt an Frauen!

Hände weg von unseren Nachbarinnen!

Du hörst lauten Streit in der Nachbarwohnung oder auf der Straße? Eine Frau ruft um Hilfe oder du siehst/hörst, dass sich eine Situation immer mehr zuspitzt? Dann ist Handeln gefragt. Denn Gewalt gegen Frauen ist keine Privatsache! Alle 45 Minuten ist eine Frau häuslicher Gewalt ausgesetzt, alle drei Tage wird eine Frau von ihrem (Ex-) Partner getötet. Patriarchale Gewalt ist ein strukturelles Problem. Und wir alle können etwas dagegen tun!

 • Hol dir zuallererst Unterstützung! Sprich Leute auf der Straße an oder klingel bei Leuten im Haus und frage, ob sie auch die Hilferufe gehört haben oder den eskalierenden Streit.
 • Animiere sie mit dir zu kommen damit man dem Täter gemeinsam stoppen kann.
 • Klingelt zusammen an der Tür/Sprecht den Täter gemeinsam an.
 • Falls niemand öffnet: klopft, macht richtig Lärm.
 • Besteht darauf, die Frau zu sehen um sie fragen zu können ob sie Hilfe braucht.
 • So ermöglicht man der Frau mindestens aus der akuten Situation raus zu kommen. Ob man gemeinsam den Täter erst mal der Wohnung verweist, kommt zum einen auf euer Kräfteverhältnis an und zudem darauf, was ihr euch gemeinsam in der Situation zutraut.

Das wichtigste ist aber klar zu machen, dass wir nicht dulden, dass sich die Menschen in diesem Viertel gegenseitig das Leben zur Hölle zu machen – sei es durch Rassismus, Sexismus oder andere Scheiße. Wir haben genug damit zu tun, gegen steigende Mieten, Preissteigerungen, Inflation, schikanöse Polizeikontrollen, Zwangsräumungen und andere Widerwärtigkeiten des Kapitalismus zu kämpfen – da brauchen wir nicht auch noch Macker, die ihren Frust an Frauen raus lassen weil das kapitalistische Heilsversprechen von Macht und Reichtum sich für sie nicht erfüllt.

Frauen, wehrt euch! Raus aus Vereinzelung und Isolation! Zusammen sind wir stark!

Männer, werdet nicht zu Tätern sondern zu Verbündeten im Kampf gegen Patriarchat und Kapitalismus!

Lasst uns auf Augenhöhe und Seite an Seite für ein besseres Leben kämpfen!

Jeden 4. Samstag im Monat ab 19 Uhr in der Schwarzen Katze, Untere Seitenstraße 1

2. Serbisch

Borimo se zajedno protiv nasilja nad ženama! Ruke dalje od naših susetki!

Čuješ glasnu svađu u susednom stanu ili na ulici? Žena zove u pomoć ili vidiš da se situacija zaoštrava? Onda moraš reagovati . Nasilje nad ženama nije privatna stvar! Svakih 45 minuta jedna žena je izložena porodičnom nasilju. Svaka 3 dana jedna žena je ubijena od svog (bivšeg) partnera. Patrijarhalno nasilje je strukturalni problem. Mi svi možemo da učinimo nešto protiv toga!

Najpre molite nekoga za pomoć. Obratite se ljudima na ulici ili pozvonite kod vašeg suseda i pitajte ih da li su isto čuli pozive za pomoć ili svađu.

Zajedno pozvonite ili se obratite krivcu.

Ako niko ne otvori: pokucate, napravite galamu

Insistirate da vidite žene da bi ste mogli da je pitate da li joj je potrebna pomoć.

Na ovaj način se omogućava ženi se izbavi iz situacije. Da li možete zajednički da nasilnika izgurate iz stana, zavisi od odnosa snaga i šta se u konkretnoj situaciji usuđujete.

Najvažnije je staviti do znanja, da ne dozvoljavamo da ljudi u ovom kraju međusobno zagorčavaju život jedan drugom, bez obzira bilo to rasizam, seksizam ili druga sranja. Dosta nam je da se borimo protiv visoke stanarine, inflaciju, neopravdano legitimisanje, prinudno iseljavanje i drugih posledica kapitalizma. Nisu nam potrebni muškarci, koji prazne svoje frustracije zbog neispunjenih obećanja kapitalizma nad ženama.

Žene borite se! Izađite iz izolacije! Zajedno smo jaki! Muškarci ne budite krivci, već postanite saveznici u borbi protiv patrijarhata i kapitalizma!

Borimo se zajedno i ravnopravno za bolji život!

Svake 4. subote u meseci od 19 časova u Schwarze Katze, Untere Seitenstraße 1.

3. Polnisch

Walczymy razem – przeciwko przemocy wobec kobiet!

Ręce od naszych sąsiadek!

Słyszysz głośną kłótnię w mieszkaniu sąsiada lub na ulicy? Kobieta woła o pomoc lub widzisz/słyszysz, że sytuacja jest coraz gorsza? Wtedy należy podjąć działania. Bo przemoc wobec kobiet nie jest sprawą prywatną! Co 45 minut kobieta jest narażona na przemoc domową, co trzy dni kobieta zostaje zabita przez swojego (byłego) partnera. Przemoc patriarchalna jest problemem strukturalnym. I wszyscy możemy coś przeciwko zrobić!

– Po pierwsze – sięgnij po wsparcie! Porozmawiaj z ludźmi na ulicy lub zadzwoń do drzwi i zapytaj, czy słyszeli wołanie o pomoc lub eskalującą kłótnię.

– Zachęć ich do przyjścia z Tobą, abyśmy razem mogli zatrzymać sprawcę.

– Wspólne dzwonienie do drzwi/adresowanie sprawcy.

– Jeśli nikt nie odpowiada: pukaj, rób dużo hałasu.

– Nalegaj na spotkanie z kobietą, aby zapytać ją, czy potrzebuje pomocy.

– Dzięki temu kobieta będzie mogła przynajmniej wyjść z ostrej sytuacji. To, czy powinniście wyrzucić sprawcę z mieszkania, zależy od układu sił i od tego, co możecie wspólnie zrobić w danej sytuacji.

Ale najważniejsze jest to, aby dać jasno do zrozumienia, że nie tolerujemy ludzi w tej dzielnicy, którzy robią sobie nawzajem piekło z życia – czy to przez rasizm, seksizm czy inne gówno. Mamy wystarczająco dużo do walki z rosnącymi czynszami, wzrostem cen, inflacją, nękającymi kontrolami policyjnymi, eksmisjami i innymi paskudztwami kapitalizmu – nie potrzebujemy macków wyładowujących swoje frustracje na kobietach, ponieważ kapitalistyczna obietnica zbawienia władzy i bogactwa nie spełnia się dla nich.

Kobiety, walczcie! Wyjdź z izolacji i samotności! Razem jesteśmy silni!

Mężczyźni, nie stańcie się sprawcami, ale sojusznikami w walce z patriarchatem i kapitalizmem!

Walczmy na wysokości oczu i ramię w ramię o lepsze życie!

W każdą czwartą sobotę miesiąca od 19:00 w Schwarze Katze, Untere Seitenstraße 1

 

4. Farsi

علیه خشونت بر زنان*!

ما همراه هم از خود دفاع می کنیم – دست ازهمسایگان زن ما بردارید!

از خانهء همسایه ات یا توی خیابان صدای داد و بیداد می شنوی؟ می بینی یا می شنوی که زنی تقاضای کمک میکند یا جایی وضعیت دائم وخیم تر می شود؟ آنجا نیاز به دخالت است. چون خشونت بر زنان یک امر خصوصی نیست! هر چهل و پنج دقیقه یک زن قربانی خشونت خانگی می شود، هر سه روز یک زن از سوی همسریا همسرسابقش، دوست پسریا دوست پسرسابقش به قتل می رسد. خشونت مردسالارانه یک مشکل سیستماتیک است. و ما همه می توانیم علیه آن اقدام کنیم!

در قدم اول تقاضای پشتیبانی کن! با مردم توی خیابان تبادل نظر کن و یا زنگ همسایه ها را بزن و بپرس که آیا آنها هم فریاد تقاضای کمک و یا داد و بیداد را را شنیدند.

 • از آنها بخواه که به کمکت بیایند تا همراه هم مجرم را استپ کنید.

 • زنگ در خانه را با هم بزنید و همراه هم مجرم را مخاطب قرار دهید.

 • اگر کسی باز نمی کند در بزن، و حسابی سر و صدا راه بنداز.

 • اینطور آدم کمک می کند که حداقل زن موقتا از وضعیت حاد نجات یابد. اینکه آیا همراه هم در وهلهء اول مجرم را جلوی در خانه اش باز بدارید بسته به این است شما دسته جمعی چقدر به توانایی خود در آن وضع اطمینان دارید.

مهم اینست که ما تحمل نمیکنیم که مردم در این بخش شهر زندگی یکدیگر را به جهنم تبدیل کنند خواه با راسیسم، خواه با رفتارهای جنسیتی یا هر گهکاری دیگری. ما اینجا به اندازهء کافی مشکل بالا رفتن اجاره خانه، بالا رفتن قیمتها، کنترلهای بی دلیل پلیسی، تخلیهء اجباری و مسائل دیگر دست ساخت سرمایه داری داریم که باید با آنها بچنگیم – دیگر نیازی به این نیست که یارو خشمش را بر سر زن خالی کند چون وعده وعیدهای سرمایه داری برای بهبود به علت قدرت طلبی و ثروت اندوزی عملی نمی شوند.

زنان، از خود دفاع کنید! از فردیت و ایزولاسیون بیرون بیایید! ما با هم قوی هستیم!

مردان، مجرم نشوید بلکه متحدان علیه مردسالاری و سرمایه داری!

بگذار با هم از سطحی برابر و دوش به دوش هم برای یک زندگی بهتر بجنگیم!

هر چهارمین شنبهء ماه ساعت هفت بعد از ظهر در شوارتسه کتسه، در اونتره اشتاین اتراسه یک، گستنهف.

5. Rumänisch

Luptăm împreună - împotriva violenței împotriva femeilor!
Luați mâinile de la vecinii noștri!
Tu auzi o ceartă rea în apartamentul vecin sau pe stradă? O femeie cheamă ajutor sau vezi/auzi că o situație escaladeaza? Atunci este necesară acțiunea. Pentru că violența împotriva femeilor nu este o chestie privată! La fiecare 45 de minute o femeie este supusă violenței domestice, la fiecare trei zile o femeie este ucisă de (fostul) partener. Violența patriarhală este o problemă structurală. Și noi toți putem face ceva în privința asta!
 • Obține ajutor! Vorbește cu oamenii de pe stradă sau sună la ușa vecinilor și întreabă dacă au auzit striga dupa ajutor sau cearta 

 • Încurajează pe vecinii să vină cu tine, astfel încât agresatorul să poată fi oprit împreună.

 • Sunați împreună la ușa/vorbiți împreună cu atacatorul.

 • Dacă nimeni nu deschide: bate, face mult gălăgie.

 • Insista să o vezi pe femeie pentru a putea întreba dacă are nevoie de ajutor.
Acest lucru îi permite femeii să iasă cel puțin din situația acută. Poate atacatorul poate fi expulzat împreună din apartament - asta depinde de echilibrul puterilor tale și ce crezi că poți sa faceți împreună în aceasta situație.

Dar cel mai important lucru este să exprimam clar că nu le permitem oamenilor din acest cartier să-și facă viața un iad - fie că este vorba de rasism, sexism sau alte prostii. Avem destule de făcut să luptăm împotriva a creșterii chiriilor, a creșterilor de prețuri, a inflației, a controalelor de poliție nejustificate, a evacuărilor forțate și a altor rele ale capitalismului - nu avem nevoie de bărbați care își iau frustrarea asupra femeilor din cauza promisiunii capitaliste nu s-au îndeplinit pentru ei.
Femei, haideți sa ripostam! Ieșiți din izolare! Împreună suntem puternici!
Bărbați, nu deveniți atacatori, ci aliați în lupta împotriva patriarhatului și a capitalismului!
Să luptăm ca egali și cot la cot pentru o viață mai bună!
În fiecare a 4-a sâmbătă a lunii, de la ora 19.00, în Pisica Neagră/ Schwarze Katze, Untere Seitenstraße 1

drucken | 24. November 2022 | organisierte autonomie (OA)

Terminkalender

Dienstag, 31.01.2023

Gegen die Eskalation der „Gender-Debatte“ - Eine Einladung zum Gespräch

31. Januar 2023 || 18.30 Uhr || SCHWARZE KATZE || Untere Seitenstraße 1 || 90429 Nürnberg || Veranstaltung von Bettina Fellmann & Jörg Finkenberger Warum wird die Debatte um Geschlechtsidentität so emotional geführt? Warum laufen Auseinandersetzungen häufig auf Beleidi-gungen und Übergriffe hinaus? Viele vermeiden, überhaupt über dieses Thema zu reden. Die einen haben Angst, sich dazu zu äu-ßern, weil sie niemanden verletzen möchten – oder nicht selbst angegriffen werden wollen. Andere machen sich über die Ableh-nung lustig, die einige Menschen ihrem körperlichen Geschlecht gegenüber empfinden. Die gesellschaftliche Debatte führt zu einer Blockbildung, bei der die einzelnen Blöcke fortwährend unversöhnlich aufeinander einhauen. Das ist bekanntermaßen nicht nur bei diesem Thema so. Dabei bildet ‚die öffentliche Meinung‘ nicht ab, was die meis-ten wirklich denken. Beides hat fatale Folgen: Die Belange von Frauen stehen genauso auf dem Spiel wie die von homo- und bi-sexuellen, trans- und intergeschlechtlichen Menschen und ande-ren, deren ‚Rollenverhalten‘ oder sexuelles Begehren verachtet und verfolgt wird. Die Fragen, die diskutiert werden müssen, sind weitreichend: Wie wird in der heutigen Geschlechterordnung patriarchale Herr-schaft ausgeübt? Wie ist es in unserer hochindividualisierten Massengesellschaft um das ‚mit sich identische‘ Selbst bestellt? Was bedeutet geschlechtliche Selbstbestimmung? Welchen Stel-lenwert hat körperliche Unversehrtheit in diesem Zusammen-hang? Die bestehende Gesellschaft weicht, wo es geht, einer Auseinan-dersetzung mit ihren Grundtatsachen aus. Das verhindert die Ab-schaffung menschenfeindlicher Strukturen. Inwieweit kann in die-ser Gemengelage die aktuelle Debatte um Geschlecht und Identi-tät der Befreiung aller zuträglich sein? Um das zu klären, wollen wir von Widerstand und Anpassung reden; von geschlechtsspezi-fischer Gewalt und Flucht in Fiktionen; von Konfliktvermeidung und Verblendungszusammenhängen – und nicht zuletzt von dem Gefühl, falsch beschaffen und nie genug (da) zu sein. Wir haben keine fertigen Antworten. Stattdessen wollen wir ver-suchen, den gestellten Fragen im gemeinsamen Gespräch auf den Grund zu gehen. Bettina Fellmann wird über Identität und Erfahrung reden, sowie über das Verhältnis von vorgestellter und materieller Wirklichkeit, Jörg Finkenberger über Geschlechtskonformität und Selbsthass. Danach offene Diskussion.